Tra cứu lịch sử khai thác dữ liệu

Mục đích: Hỗ trợ người dùng tra cứu lịch sử khai thác dữ liệu, xem chi tiết dữ liệu gửi đi và dữ liệu nhận về

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào Quản lý truy cập API trên thanh menu

Bước 4: Kích vào tên Tiêu đề

Last updated