Tùy chỉnh màn hình trang chủ

Tùy chỉnh Ứng dụng của tôi

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2.1: Để đổi vị trí ứng dụng trên Ứng dụng của tôi, ấn giữ ứng dụng và kéo thả đổi vị trí với ứng dụng khác và kích Lưu

Bước 2.2: Để ẩn ứng dụng không sử dụng khỏi Ứng dụng của tôi, kích vào Danh sách ứng dụng, kích bỏ chọn ứng dụng để ẩn rồi kích Lưu

Tùy chỉnh danh sách chức năng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2.1: Để ẩn chức năng, kích vào icon ba chấm ở góc phải mỗi ứng dụng, kích Ẩn mục

Bước 2.2: Để hiển thị chức năng, kích Danh sách chức năng, tích chọn chức năng muốn hiển thị và ấn Lưu

Last updated