Thêm mới ứng dụng

Mục đích: Thêm ứng dụng khai thác dữ liệu, ứng dụng cung cấp dữ liệu, sinh mã khóa ứng dụng phục vụ xác thực ứng dụng khai thác dữ liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Nhập tên ứng dụng

Bước 6: Kích vào Lưu​

Last updated