Duyệt/ Từ chối hồ sơ

Chức năng cho phép nhà trường duyệt hồ sơ khi có hồ sơ yêu cầu đến

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Hồ sơ

Bước 4: Ở cột Công cụ, kích vào biểu tượng (✔) để Duyệt hồ sơ hoặc biểu tượng (x) để Từ chối hồ sơ

Có thể tìm kiếm hồ sơ bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Tìm kiếm ở cột Tài khoản, hoặc lọc danh sách hồ sơ theo trạng thái bằng cách chọn trạng thái lọc ở cột Trạng thái

Lưu ý: Hồ sơ sau khi được duyệt thành công, giáo viên đó sẽ có thể đăng nhập được bằng hồ sơ trường, sử dụng các ứng dụng với đường dẫn riêng của trường

Last updated