Thêm mới gói cước

Mục đích: Thêm gói cước giới hạn tần suất truy cập API khai thác

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào Gói cước trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Nhập thông tin gói cước, tần suất truy cập

Bước 6: Chọn ứng dụng cung cấp API, tích chọn API khai thác và kích chuyển sang cột Kết quả

Bước 7: Nhấn nút Lưu

Last updated