Import tài khoản

MH import giáo viên
Các bước thực hiện import tài khoản giáo viên:
Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tất cả>kích chọn nút expand
Bước 4: Kích Nhập danh sách tài khoản
Bước 5: Chọn Loại người dùng là Giáo viên, kích Tải biểu mẫu để tài về file import mẫu, nhập dữ liệu trên file hợp lệ
Bước 6: Kích Nhấn hoặc kéo thả tệp, chọn tệp import
Bước 7: Kích vào nút Nhập danh sách tài khoản
Người dùng admin Phòng/ Sở có thể import tài khoản giáo viên ở nhiều trường trong Phòng/ Sở bằng cách nhập mã trường trên tệp biểu mẫu
Các bước thực hiện import tài khoản học sinh:
Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tất cả>kích chọn nút expand
Bước 4: Kích Nhập danh sách tài khoản
Bước 5: Chọn Loại người dùng là Học sinh, chọn Phòng/Sở, Trường, Năm học
Bước 6: Kích Tải biểu mẫu để tải về file import mẫu, nhập dữ liệu trên file hợp lệ
Bước 7: Kích Nhấn hoặc kéo thả tệp, chọn tệp import
Bước 8: Kích vào nút Nhập danh sách tài khoản
Lưu ý:
  • Nhập đầy đủ các dữ liệu bắt buộc là các cột có đánh dấu (*)
  • Trường Ngày sinh nhập đúng định dạng DD/MM/YYYY, format General (VD dữ liệu ngày sinh hợp lệ cần nhập vào ô dữ liệu excel là : 01/01/2000 với format là General)
  • Dữ liệu trên file bị lỗi, hệ thống sẽ báo lỗi và cho phép tải về file dữ liệu lỗi