Import tài khoản

Màn hình import tài khoản
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tất cả>kích chọn nút expand
Bước 4: Kích Nhập danh sách tài khoản
Bước 5: Chọn Loại người dùng cần import, kích Tải biểu mẫu để tài về file import mẫu, nhập dữ liệu trên file hợp lệ
Bước 6: Chọn Đơn vịTrường muốn import tài khoản
Bước 7: Kích Nhấn hoặc kéo thả tệp, chọn tệp import
Bước 8: Kích vào nút Nhập danh sách tài khoản
Lưu ý:
  • Nhập đầy đủ các dữ liệu bắt buộc đối với từng loại tài khoản
  • Trường Ngày sinh nhập đúng định dạng DD/MM/YYYY, format General (VD dữ liệu ngày sinh hợp lệ cần nhập vào ô dữ liệu excel là : 01/01/2000 với format là General)
  • Không để trống ô dữ liệu
  • Dữ liệu trên file bị lỗi, hệ thống sẽ báo lỗi và cho phép tải về file dữ liệu lỗi
Lưu ý: Sau khi tạo file xong, bấm tổ hợp phím Ctrl+End để kiểm tra ô được trỏ đến có nằm cùng hàng với hàng cuối cùng có dữ liệu hay ko? Nếu có thì bỏ qua hướng dẫn này, Nếu không, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bấm vào hàng ngay sau hàng dữ liệu cuối cùng,bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên xuống.
Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Home -> Clear All tại Editing
Bước 3: Bấm vào cột ngay sau cột dữ liệu cuối cùng,bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên sang phải.
Bước 4: Trên thanh công cụ, chọn Home -> Clear All tại Editing
Bước 5: Lưu file