Mật khẩu

Câu hỏi 1: Làm sao để đổi mật khẩu?

Trả lời:
Màn hình Eduhub
Màn hình Đổi mật khẩu
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Đổi mật khẩu
Bước 3: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đổi vào ô nhập liệu
Bước 4: Kích vào Lưu để thực hiện đổi mật khẩu
Lưu ý: Mật khẩu mới không được để trùng với mật khẩu cũ, phải chứa ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự số và ký tự đặc biệt

Câu hỏi 2: Quy định cho mật khẩu mới là gì?

Mật khẩu phải chứa từ 8 đến 20 kí tự, chứa ký tự chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
Mật khẩu không nên chứa các kí tự dễ đoán như [email protected],...

Câu hỏi 3: Quên mật khẩu thì phải làm sao?

Nếu tài khoản là Giáo viên, Học sinh, liên hệ với nhà trường để được cấp lại mật khẩu
Nếu tài khoản nhà trường muốn lấy lại mật khẩu, liên hệ với phòng, sở đang quản lý để được cấp mật khẩu
Tài khoản phòng, sở muốn lấy lại mật khẩu thì liên hệ với đội hỗ trợ