Mật khẩu

Câu hỏi 1: Làm sao để đổi mật khẩu?

Trả lời:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đổi vào ô nhập liệu

Bước 4: Kích vào Lưu để thực hiện đổi mật khẩu

Lưu ý: Mật khẩu mới không được để trùng với mật khẩu cũ, phải chứa ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự số và ký tự đặc biệt

Câu hỏi 2: Quy định cho mật khẩu mới là gì?

Mật khẩu phải chứa từ 8 đến 20 kí tự, chứa ký tự chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt

VD: Matkhau@1234

Mật khẩu không nên chứa các kí tự dễ đoán như 123456aA@,...

Câu hỏi 3: Quên mật khẩu thì phải làm sao?

Nếu tài khoản là Giáo viên, Học sinh, liên hệ với nhà trường để được cấp lại mật khẩu

Nếu tài khoản nhà trường muốn lấy lại mật khẩu, liên hệ với phòng, sở đang quản lý để được cấp mật khẩu

Tài khoản phòng, sở muốn lấy lại mật khẩu thì liên hệ với đội hỗ trợ

Last updated