Đăng nhập

Câu hỏi 1: Đường dẫn truy cập hệ thống SSO mới là gì?

Đường dẫn truy cập SSO mới trên hệ thống Nền tảng giáo dục thông minh là:

nentanggiaoduc.edu.vn

Câu hỏi 2: Đăng nhập hệ thống bằng gì?

Mỗi tài khoản sẽ được cấp Tên đăng nhập và mật khẩu riêng. Tại ô Tên đăng nhập, nhập vào tên đăng nhập, tại ô Mật khẩu, nhập vào mật khẩu được cấp

Câu hỏi 3: Đăng nhập hệ thống như thế nào?

Cách 1: Đăng nhập SSO

Truy cập website hệ thống bằng đường link nentanggiaoduc.edu.vn

Tại trang giới thiệu, kích vào nút Đăng nhập

Tại màn hình Đăng nhập, nhập tài khoản vào Tên đăng nhập, nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu và ấn Đăng nhập

Lưu ý: Nếu nhập mật khẩu sai quá 5 lần, hệ thống sẽ xác thực bằng mã Captcha, người dùng cần nhập đúng mật khẩu và mã Captcha để đăng nhập, nếu nhập sai mã Captcha quá 5 lần, hệ thống sẽ khóa đăng nhập trong 30 phút

Sau khi đăng nhập thành công, ở màn hình trang chủ, kích vào ứng dụng muốn mở

Cách 2: Đăng nhập hệ thống khác bằng tài khoản SSO

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào đường link của hệ thống muốn đăng nhập qua SSO

Bước 2: Kích vào Đăng nhập SSO, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập SSO

Bước 3: Nhập mật khẩu SSO

Bước 4: Kích Đăng nhập

Bước 5: Hiển thị đăng nhập thành công vào hệ thống

Câu hỏi 4: Quên mật khẩu thì phải làm sao?

Nếu tài khoản học sinh, giáo viên quên mật khẩu thì liên hệ với admin trường để được cấp lại mật khẩu, tài khoản là admin trường thì liên hệ với admin sở phòng đang quản lý, tài khoản sở phòng quên mật khẩu thì liên hệ với viettel tỉnh/ thành phố để được cấp lại mật khẩu

Last updated