Cập nhật thông tin ứng dụng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tài khoản Trưởng sản phẩm đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu

Bước 4: Kích vào ứng dụng muốn chỉnh sửa thông tin

Bước 5: Nhập thông tin chỉnh sửa

Bước 6: Kích vào Lưu​ thông tin ứng dụng

Lưu ý: Trưởng sản phẩm chỉ được cập nhật các thông tin Mã ứng dụng, Tên ứng dụng, Website, Đường dây nóng, Email, Mô tả, cập nhật ảnh đại diện và ảnh giới thiệu cho ứng dụng

Last updated