Ẩn mục trên màn hình

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thành công

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, Kích vào biểu tượng "..." ở góc trên bên phải của mục muốn ấn

Bước 3: Kích Ẩn mục này

Lưu ý: Chức năng chỉ thực hiện được cho các mục tùy chọn trên màn hình như: Trợ giúp, Lịch, Thống kê truy cập 30 ngày gần nhất.

Last updated