Comment on page

Ẩn mục trên màn hình

Ẩn mục trên màn hình Eduhub
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thành công
Bước 2: Tại màn hình trang chủ, Kích vào biểu tượng "..." ở góc trên bên phải của mục muốn ấn
Bước 3: Kích Ẩn mục này
Lưu ý: Chức năng chỉ thực hiện được cho các mục tùy chọn trên màn hình như: Trợ giúp, Lịch, Thống kê truy cập 30 ngày gần nhất.