Thêm mới tài khoản

Trường hợp 1: Tạo tài khoản trên SSO

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Tất cả trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Chọn Loại người dùng, và nhập đầy đủ các thông tin

Bước 6: Kích vào Lưu để thêm mới người dùng

Lưu ý: Trên SSO sẽ không tạo được tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS, nếu muốn tạo tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS hoặc tạo tài khoản SSO cho các hệ thống khác, xem tại Trường hợp 2 bên dưới

Đối với tạo tài khoản là giáo viên, cần nhập thêm thông tin Email và CMND/CCCD

Đối với tạo người dùng là học sinh, cần nhập thêm thông tin Họ tên và năm sinh của Mẹ/ Bố hoặc của Người giám hộ

Đối với trường Mật khẩu: cần nhập đúng định dạng mật khẩu từ 8 đến 20 kí tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự số và kí tự đặc biệt

Trường hợp 2: Tạo tài khoản cho trường dùng SMAS

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập vào SMAS (link https://smas.edu.vn)

Bước 2: Vào theo đường dẫn Cán bộ>Hồ sơ cán bộ

Bước 3: Kích Thêm mới vào nhập đầy đủ thông tin cần thiết và kích Lưu

Bước 4: Vào theo đường dẫn Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO>Nộp dữ liệu

Bước 5: Nhập thông tin giáo viên vừa tạo rồi kích Tìm kiếm

Bước 6 : Tích chọn giáo viên muốn nộp dữ liệu qua SSO và kích Nộp dữ liệu

Bước 7: Vào link nentanggiaoduc.edu.vn, kiểm tra dữ liệu trên SSO

Bước 8: Sau tài khoản được đồng bộ lên SSO, admin trường đăng nhập và đồng bộ tài khoản về hệ thống

Lưu ý:

Tạo tài khoản trên SMAS, một số thông tin sau sẽ không bắt buộc nhập, nhưng nếu tài khoản nộp lên SSO2 thì phải cần kiểm tra thêm các thông tin sau

  • Tài khoản học sinh: bổ sung thêm thông tin Họ tên và Năm sinh của mẹ hoặc người giám hộ

  • Tài khoản giáo viên: bổ sung thêm thông tin email và CMT/CCCD, email và CCCD phải là duy nhất, không được trùng với tài khoản khác

Lưu ý : Đối với nộp tài khoản học sinh, nhà trường cần thực hiện nộp dữ liệu lớp học lên SSO trước

Trường hợp 3: Tạo tài khoản cho trường không sử dụng SMAS

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin đăng nhập vào hệ thống của mình

Bước 2: Thực hiện kiểm tra thông tin người dùng và thêm mới

Bước 3: Thực hiện đồng bộ tài khoản

Bước 4: Đăng nhập SSO2 và kiểm tra tài khoản mới đồng bộ trên SSO2

Lưu ý: Trước khi tạo tài khoản học sinh, nhà trường cần đồng bộ dữ liệu lớp học từ SSO về hệ thống mình trước (Xem thêm hướng dẫn Thêm mới lớp học ở bên dưới)

Last updated