Thêm hồ sơ đăng nhập

Chức năng dành cho giáo viên

Chức năng cho phép giáo viên yêu cầu tạo hồ sơ ở nhiều trường, sau khi tạo thành công và được xét duyệt, giáo viên có thể đăng nhập với nhiều hồ sơ và sử dụng các ứng dụng ứng trong hệ thống tương ứng với hồ sơ trường đang đăng nhập

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Thông tin tài khoản

Bước 3: Kích chọn Hồ sơ đăng nhập

Bước 4: Chọn Đơn vị là Sở hoặc Phòng mà trường đang muốn tạo hồ sơ đăng nhập đến thuộc Sở Phòng đó sau đó chọn Trường

Bước 5: Kích vào Tạo mới

Sau khi tạo hồ sơ thành công, hồ sơ sẽ ở trạng thái chờ duyệt, giáo viên cần liên hệ với nhà trường để được duyệt hồ sơ

Last updated