Tài khoản

Câu hỏi 1: Muốn tạo tài khoản SSO cho học sinh, giáo viên trường thuộc SMAS phải làm như thế nào?

Trả lời:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập vào SMAS (link https://smas.edu.vn)

Bước 2: Vào theo đường dẫn Cán bộ>Hồ sơ cán bộ

Bước 3: Kích Thêm mới vào nhập đầy đủ thông tin cần thiết và kích Lưu

Bước 4: Vào theo đường dẫn Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO>Nộp dữ liệu

Bước 5: Vào link nentanggiaoduc.edu.vn, kiểm tra dữ liệu trên SSO

Lưu ý:

Tạo tài khoản trên SMAS, một số thông tin sau sẽ không bắt buộc nhập, nhưng nếu tài khoản nộp lên SSO2 thì phải cần kiểm tra thêm các thông tin sau

  • Tài khoản học sinh: bổ sung thêm thông tin Họ tên và Năm sinh của mẹ hoặc người giám hộ

  • Tài khoản giáo viên: bổ sung thêm thông tin email và CMT/CCCD, email và CCCD phải là duy nhất, không được trùng với tài khoản khác

Câu hỏi 2: Tạo tài khoản cho hệ thống K12Online đăng nhập qua SSO như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp 1: Trường không dùng SMAS

- Kiểm tra dữ liệu cần có phục vụ tạo tài khoản

- Thực hiện tạo tài khoản trên hệ thống K12Online và Đồng bộ tài khoản

Các bước thực hiện:

Xem chi tiết Trường hợp 3 Tại đây

Trường hợp 2: Trường dùng SMAS

Làm theo hướng dẫn Tạo tài khoản trên SMAS, xem chi tiết Tại đây

Câu hỏi 3: Muốn được cấp tài khoản tài phải làm như thế nào?

Do có những hệ thống cần tạo hợp đồng nên việc cấp tài khoản cần phải được đăng kí với nhà trường hoặc Viettel tỉnh/ thành phố

Nếu người dùng là giáo viên, học sinh thì liên hệ với nhà trường để được cấp tài khoản, nếu người dùng là nhà trường, cán bộ Sở/Phòng thì liên hệ với Viettel tỉnh/thành phố để được cấp tài khoản

Last updated