Education SmartUp
Search…
⌃K

Tài khoản

Câu hỏi 1: Muốn tạo tài khoản học sinh, giáo viên trường thuộc SMAS phải làm như thế nào?

Trả lời:
Tạo tài khoản trên hệ thống SMAS​
Nộp dữ liệu qua SSO
Tạo tài khoản qua SSO
Tài khoản SSO được tạo cho trường SMAS
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập vào SMAS (link https://smas.edu.vn)
Bước 2: Vào theo đường dẫn Cán bộ>Hồ sơ cán bộ
Bước 3: Kích Thêm mới vào nhập đầy đủ thông tin cần thiết và kích Lưu
Bước 4: Vào theo đường dẫn Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO>Nộp dữ liệu
Bước 5: Nhập thông tin giáo viên vừa tạo rồi kích Tìm kiếm
Bước 6 : Tích chọn giáo viên muốn nộp dữ liệu qua SSO và kích Nộp dữ liệu
Bước 7: Kích vào đường dẫn Hệ thống>Quản lý người dùng>Quản lý người dùng>Nhập vào Tên đăng nhập Mật khẩu, kích vào Lưu
Bước 8: Vào link nentanggiaoduc.edu.vn, kiểm tra dữ liệu trên SSO

Câu hỏi 2: Tạo tài khoản cho hệ thống khác đăng nhập qua SSO như thế nào?

Trả lời:
Trường hợp 1: Admin hệ thống tạo tài khoản trên SSO, với tài khoản không thuộc trường SMAS
- Kiểm tra dữ liệu cần có phục vụ tạo tài khoản
- Thực hiện tạo tài khoản trên SSO2
Các bước thực hiện:
Xem chi tiết Tại đây
Trường hợp 2: Tạo tài khoản học sinh của hệ thống khác có dùng SMAS
Trả lời:
Làm theo hướng dẫn Tạo tài khoản trên SMAS, xem chi tiết Tại đây

Câu hỏi 3: Muốn được cấp tài khoản tài phải làm như thế nào?

Do có những hệ thống cần tạo hợp đồng nên việc cấp tài khoản cần phải được đăng kí với nhà trường hoặc Viettel tỉnh/ thành phố
Nếu người dùng là giáo viên, học sinh thì liên hệ với nhà trường để được cấp tài khoản, nếu người dùng là nhà trường, cán bộ Sở/Phòng thì liên hệ với Viettel tỉnh/thành phố để được cấp tài khoản

Câu hỏi 4: Tạo tài khoản trên các hệ thống khác tích hợp với SSO2 có cần phải bấm đồng bộ tài khoản như trên SSO1 không?

Các hệ thống tích hợp với SSO sau khi tạo tài khoản thành công trên hệ thống của mình sẽ thực hiện Nộp dữ liệu SSO trên hệ thống, sau đó khoảng 30 phút, tài khoản sẽ được đồng bộ trên SSO2