Thêm mới chính sách

Mục đích: Thêm gói chính sách cấp quyền truy cập, khai thác API cho ứng dụng khai thác dữ liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào Chính sách trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Chọn thông tin ứng dụng, gói cước và thời gian truy cập

Bước 6: Nhấn nút Lưu

Last updated