Comment on page

Đổi mật khẩu

Màn hình Đổi mật khẩu
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Đổi mật khẩu
Bước 3: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đổi vào ô nhập liệu
Bước 4: Kích vào Lưu để thực hiện đổi mật khẩu
Lưu ý: Mật khẩu mới không được để trùng với mật khẩu cũ, phải chứa ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự số và ký tự đặc biệt