Sửa thông tin tài khoản

Màn hình trang chủ sau khi đăng nhập thành công
Chức năng Xem thông tin tài khoản
Màn hình Thông tin cá nhân
Màn hình Cập nhật thông tin
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Thông tin tài khoản
Bước 3: Kích vào Thay đổi
Bước 4: Nhập thông tin tài khoản muốn cập nhật, kích Lưu