Tra cứu tài khoản trên toàn quốc

Chức năng cho phép người quản trị tra cứu tài khoản của tất cả giáo viên và học sinh trên toàn quốc
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tài khoản quản trị đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tra cứu tài khoản
Bước 4: Nhập thông tin tìm kiếm theo Tài khoản hoặc Mã người dùng