Lọc danh sách người dùng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Loại người dùng

Bước 5: Chọn Loại người dùng là Giáo viên

Bước 6: Kích vào Lọc

Last updated