Thêm đường dẫn đơn vị

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trưởng sản phẩm đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu

Bước 4: Kích chọn ứng dụng

Bước 5: Ở vùng Đường dẫn đơn vị, kích chọn Đơn vị, hoặc chọn Trường, nhập vào ô Đường dẫn là domain tương ứng với đơn vị/ trường đã chọn

Bước 6: Kích vào biểu tượng dấu +, để thêm đường dẫn vào Danh sách vùng đã chọn

Bước 7: Kích Thêm mới đường dẫn

Lưu ý: Sau khi thêm mới đường dẫn theo đơn vị thành công, người dùng ở đơn vị mới thêm đường dẫn sẽ sử dụng ứng dụng đó với đường dẫn đã thêm

Last updated