Cập nhật trường cho giáo viên

Mục đích: Cập nhật tài khoản giáo viên ở đơn vị khác về đơn vị mình

Bước 1: Ở menu Tìm kiếm toàn quốc, nhập tìm kiếm theo Tài khoản hoặc Mã người dùng

Bước 2: Kích vào Tên tài khoản để xem chi tiết

Bước 3: Nhấn vào menu Tất cả, chọn Nhập danh sách tài khoản

Bước 4: Chọn Loại người dùng, nhấn Tải biểu mẫu

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin gồm: Họ tên, Email, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Trạng thái, CCCD/CMND, Mã định danh

Bước 6: Nhấn tải lên file người dùng, nhấn Nhập danh sách tài khoản

Last updated