Chuyển trường và người dùng sang đơn vị mới

Chức năng dành cho AM giáo dục

Lưu ý: Chức năng sẽ chuyển trườngngười dùng trong trường sang đơn vị mới

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tài khoản AM đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Đơn vị, kích expand, chọn Chuyển đơn vị cho trường

Bước 4: Nhập danh sách mã trường vào ô Danh sách mã trường

Bước 5: Chọn Đơn vị mới

Bước 6: Kích Chuyển đơn vị

Last updated