Comment on page

Chuyển trường và người dùng sang đơn vị mới

Chức năng dành cho AM giáo dục
Lưu ý: Chức năng sẽ chuyển trườngngười dùng trong trường sang đơn vị mới
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tài khoản AM đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Đơn vị, kích expand, chọn Chuyển đơn vị cho trường
Bước 4: Nhập danh sách mã trường vào ô Danh sách mã trường
Bước 5: Chọn Đơn vị mới
Bước 6: Kích Chuyển đơn vị