Comment on page

Hướng dẫn đăng nhập

- Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng truy cập trình duyệt Google Chrome
Lưu ý: Trước khi đăng nhập, kiểm tra timezone là GMT+7, xem hướng dẫn Tại đây

Cách 1:

- Truy cập vào link nentanggiaoduc.edu.vn
Màn hình Giới thiệu
Màn hình Đăng nhập hệ thống Nền tảng giáo dục thông minh
Mở ứng dụng trên màn hình trang chủ
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ở màn hình giới thiệu, click vào nút Đăng nhập
Bước 2: Nhập tài khoản tại ô Tên đăng nhập
Bước 3: Nhập mật khẩu tại ô Mật khẩu
Bước 4: Nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống
Bước 5: Sau khi đăng nhập vào hệ thống Nền tảng giáo dục thành công, ở màn hình trang chủ, kích vào ứng dụng muốn mở, hệ thống sẽ link sang ứng dụng đó
Lưu ý: Nếu người dùng nhập sai mật khẩu quá 5 lần thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã Captcha để xác nhân, người dùng điền mã xác nhận chính xác rồi thực hiện đăng nhập. Nếu nhập sai mã Captcha quá 5 lần thì chỉ có thể đăng nhập lại sau 30 phút

Cách 2:

-Truy cập đường dẫn ứng dụng muốn đăng nhập
VD muốn đăng nhập CSDLN qua hệ thống Nền tảng giáo dục, truy cập link https://dongbo.csdl.edu.vn
Màn hình đăng nhập hệ thống CSDLN
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ở màn hình đăng nhập hệ thống CSDLN, click vào nút Đăng nhập SSO, hệ thống link sang trang đăng nhập Nền tảng giáo dục
Bước 2: Nhập tài khoản tại ô Tên đăng nhập
Bước 3: Nhập mật khẩu tại ô Mật khẩu
Bước 4: Nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống CSDLN